Hardwood Flooring, Asian Floor, Thailand Flooring Manufacturer, Wood Surfaces, Solid Wood Flooring, Engineered Hardwood Flooring from Thailand, Thailand Exporter with ISO 9001:2008Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand
Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand English version
Thailand Flooring Manufacturer

รางวัลเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจสำนักงาน สำนักงาน โรงงาน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ปีการก่อตั้ง: พ.ศ. 2525

โรงงาน/สำนักงาน :
บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
175 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง่ ต.ปงยางคก
อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ (054) 356761-4 แฟกซ์ (054) 356669
E-mail:
eiwleecs@cscoms.com
info@asianfloor.com
florever_marketing@asianfloor.com

Website:

www.asianfloor.com
www.lovewood.com

ประเภทสินค้า:
พื้นไม้จริงสำเร็จรูปเชิงอนุรักษ์
พื้นไม้ระเบียง และไม้บันได
เครื่องใช้ครัวเรือน (ไม้)
เฟอร์นิเจอร์ (ไม้)

Brands: Florever - Engineered Hardwood Floor
Love Wood - Thai Wooden Ware
Zappaya - Thailand Creative & Design Products with Sustainable Plantation Wood


ทุนจดทะเบียน: 50 ล้านบาท

พื้นที่การผลิต: 96,000 ตรม.

จำนวนพนักงาน: 580 คน

ความสามารถการส่งออก: 500+ ตู้คอนเทนเนอร์

ประเทศที่ส่งออก: ทั่วโลก

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ:
American Society for Testing and Materials (ASTM)

การบริหารจัดการงานคุณภาพ:
TLS 8001-2010 Certificate

Thailand Exporter with ISO 9001:2008


Federation of Thai IndustriesDepartment of Export Promotion The Thai Furniture Industries Association Thai Housewares Trade Association
Department of Industrial Promotion Thai National Shipper’s Council Thailand Productivity Institute
CE by EPH, DIPT

ข้อมูลบริษัท
บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตชั้นนำ และส่งออกเครื่องใช้ครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ไม้ปูพื้น ทำจากวัตถุดิบไม้คุณภาพสูง ผ่านระบบการอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้มาตรฐานยุโรป ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลิตภัณท์คุณภาพมาตรฐาน EN13489 : 2004

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ. 2525 บริษัทได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการผลิต อีกทั้งยังนำระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น เครื่องพ่นสี อีเลคโตร เครื่องจักร CNC และเครื่องตัดกิโลติน เตาอบ Vacuum Press Drier, เครื่องเลื่อยไม้บาง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทและในขณะเดียวกันก็ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิผลที่สุด ในการนำมาแปลงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

ความตั้งใจและเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด มีความตั้งใจปฏิบัติจริง ในการแสวงหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อการผลิตที่ให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุด สำหรับการผลิต พื้นไม้จริงเนื้อแข็งธรรมชาติ และกลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆซึ่งผลิตจากไม้เนื้อแท้

อีกทั้งบริษัทฯยังมีความตั้งใจ และมีคำขวัญประจำใจพนักงานทุกคนว่า “คุณภาพเป็นหนึ่ง พึงพอใจลูกค้า ส่งของตามเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

รางวัลเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ

 • 2553 (ก.ย.) ใบรับรอง "มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย" จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 2553 (ก.ค.) ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" จาก กระทรวงแรงงาน

 • 2546 : โล่เกียรติคุณ “รางวัลมุ่งมั่นพัฒนา” จากกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5 (MDICP)

 • 2545 : รางวัลเกียรติคุณ ด้านสินค้าคุณภาพ Thailand Brand เลขที่ HH0004/02 จากกรมส่งเสริมการส่งออก

 • 2544 : เกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการ
  ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ”

 • 2544 : ได้รับรองเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
  จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20/8/2544

 • 2542 : ได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร เลขที่ 016/2542

 • 2535 : เกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรม ภายใต้โครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย โดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 2534 : เกียรติบัตร ธุรกิจคุณภาพดีเด่นปี 2534 จากสถาบันพัฒนบริหารศาตร์ (นิด้า) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สมาชิกหน่วยงานต่างๆ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 • สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย