Hardwood Flooring, Asian Floor, Thailand Flooring Manufacturer, Wood Surfaces, Solid Wood Flooring, Engineered Hardwood Flooring from Thailand, Thailand Exporter with ISO 9001:2008Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand
Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand English version
Thailand Flooring Manufacturer

รางวัลเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจสำนักงาน สำนักงาน โรงงาน
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

ปีการก่อตั้ง: พ.ศ. 2525

โรงงาน/สำนักงาน :
บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
175 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง่ ต.ปงยางคก
อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ (054) 829719, (089) 191-9992
แฟกซ์ (054) 829719
E-mail:
eiwleecs@cscoms.com
info@asianfloor.com

Website:

www.asianfloor.com
www.lovewood.com
www.zappaya.com

ประเภทสินค้า:
พื้นไม้จริงสำเร็จรูปเชิงอนุรักษ์
ไม้บันได
เครื่องใช้ครัวเรือน (ไม้)
เฟอร์นิเจอร์ (ไม้)

Brands: Florever - Engineered Hardwood Floor
Love Wood - Thai Wooden Ware
Zappaya - Thailand Creative & Design Products with Sustainable Plantation Wood


ทุนจดทะเบียน: 50 ล้านบาท

พื้นที่การผลิต: 96,000 ตรม.

จำนวนพนักงาน: 350 คน

ความสามารถการส่งออก: 200+ ตู้คอนเทนเนอร์

ประเทศที่ส่งออก: ทั่วโลก

หอการค้าไทย
หอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
สมาคมผู้ประกอบการไม้ลำปาง
สมาคมผู้ประกอบการไม้ลำปาง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลบริษัท
บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตชั้นนำ และส่งออกเครื่องใช้ครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ไม้ปูพื้น ทำจากวัตถุดิบไม้คุณภาพสูง ผ่านระบบการอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้มาตรฐานยุโรป ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลิตภัณท์คุณภาพมาตรฐาน EN13489 : 2004

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ. 2525 บริษัทได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการผลิต อีกทั้งยังนำระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย เช่น เครื่องพ่นสี อีเลคโตร เครื่องจักร CNC และเครื่องตัดกิโลติน เตาอบ Vacuum Press Drier, เครื่องเลื่อยไม้บาง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทและในขณะเดียวกันก็ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิผลที่สุด ในการนำมาแปลงสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

ความตั้งใจและเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด มีความตั้งใจปฏิบัติจริง ในการแสวงหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อการผลิตที่ให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุด สำหรับการผลิต พื้นไม้จริงเนื้อแข็งธรรมชาติ และกลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆซึ่งผลิตจากไม้เนื้อแท้

อีกทั้งบริษัทฯยังมีความตั้งใจ และมีคำขวัญประจำใจพนักงานทุกคนว่า “คุณภาพเป็นหนึ่ง พึงพอใจลูกค้า ส่งของตามเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

รางวัลเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ

 • 2553 (ก.ย.) ใบรับรอง "มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย" จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • 2553 (ก.ค.) ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" จาก กระทรวงแรงงาน

 • 2546 : โล่เกียรติคุณ “รางวัลมุ่งมั่นพัฒนา” จากกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 5 (MDICP)

 • 2545 : รางวัลเกียรติคุณ ด้านสินค้าคุณภาพ Thailand Brand เลขที่ HH0004/02 จากกรมส่งเสริมการส่งออก

 • 2544 : เกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการ
  ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ”

 • 2544 : ได้รับรองเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
  จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20/8/2544

 • 2542 : ได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร เลขที่ 016/2542

 • 2535 : เกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรม ภายใต้โครงการฟื้นฟูภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทย โดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 2534 : เกียรติบัตร ธุรกิจคุณภาพดีเด่นปี 2534 จากสถาบันพัฒนบริหารศาตร์ (นิด้า) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สมาชิกหน่วยงานต่างๆ

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 • หอการค้าไทย
 • สมาคมผู้ประกอบการไม้ลำปาง