Hardwood Flooring, Asian Floor, Thailand Flooring Manufacturer, Wood Surfaces, Solid Wood Flooring, Engineered Hardwood Flooring from Thailand, Thailand Exporter with ISO 9001:2008Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand
Florever - Engineered Hardwood Flooring Thailand English version
Thailand Flooring Manufacturer

รางวัลเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

รักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ไม้ทำหน้าที่และมีผลในการเก็บดูดคาร์บอนเนื่องจาก กระบวนการแปลงสภาพไม้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ใช้พลังงานน้อยกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าวัสดุอื่นๆเช่น พลาสติก, อลูมิเนียม, เหล็ก ฯลฯ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไม้จึงมีคุณสมบัติช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุอื่นๆ โดยสรุปดังนี้
  • ใช้พลังงานต่ำมากในการผลิต

  • ในการผลิตสินค้าทำจากไม้นั้นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษต่ำกว่าการผลิตสินค้าจากวัสดุอื่นๆมาก

  • ง่ายต่อการดัดแปลงนำกลับมาใช้ใหม่ ( รีไซเคิล )

  • มีคุณสมบัติในการเกิดใหม่ตามธรรมชาติหรือปลูกทดแทนได้

ด้วยจิตสำนึกในคุณค่าของไม้ธรรมชาติ ทำให้เรามีจุดประสงค์ในการพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากไม้ธรรมชาติ ให้มีคุณค่าและความงดงามตามธรรมชาติของไม้ ความมีเสน่ห์ของสีสันลายไม้ธรรมชาติ ทำให้เราใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น การขัดตกแต่ง การเลือกเกรดไม้คุณภาพสูง การต่อของไม้ และอื่นๆ โดยช่างผู้ชำนาญ ด้วยความพิถีพิถัน

และบริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้ตั้งใจลงทุน ระบบเครื่องกำจัดฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการผลิต (ไม้) เพื่อความสะอาด และความปลอดภัย ของพนักงานบริษัทฯ และชุมชนในแวดล้อมโดยกว้าง

จากการยอมรับ และการรับรองจากสถาบันอันทรงเกียรติต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นหลักประกันแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงความตั้งใจ และความพยายามของบริษัทฯในการคืนสิ่งสวยงามให้แก่สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรวม

นอกเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯยังคงมีความตั้งใจในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด อีกทั้งยังสรรหาสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสนองต่อลูกค้าให้เกินความคาดหมาย